Kolförbrukningen kan minska snabbare än väntat

30 augusti 2018
Uppdaterad: 30 augusti 2018

Kolanvändningen i Europa kan minska snabbare än vad man tidigare trott, rapporterar Vetandets värld. Orsaken är att EU i fjol antog ett svenskt förslag som innebär att en del av överskottet på utsläppsrätter måste skrotas varje år, och följden har blivit att priset på koldioxid har fyrfaldigats på bara sex månader.