Sverige bör jobba mer mot vänskapskorruption

3 maj 2019

I en rapport från Europarådets organ mot korruption, Greco, listas 15 rekommendationer som Sverige bör genomföra för att minska risken för korruption i landet. Greco konstaterar att mutor är mycket sällsynt i Sverige men intressekonflikter och "vänskapskorruption" är vanligare. Mer medvetenhet om dessa former av korruption är nödvändig när det gäller landets högsta tjänstemän och polispersonal menar Greco.

– Sverige har en lång tradition av en mycket låg nivå av korruption och det är glädjande att Greco uppmärksammar det. Vi kommer nu att analysera rapporten, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) i ett pressmeddelande på fredagen.