Sverige ett av de populäraste EU-länderna att investera i

11 maj 2017

Efter Irland och Tjeckien hade Sverige under 2016 den största nivån av investeringar i förhållande till BNP i EU, visar uppgifter från Eurostat. De EU-länder som fick minst investeringar i förhållande till ekonomin var Grekland, Portugal och Storbritannien.