Sverige EU-bäst på hybridbilar

15 maj 2019

Sverige leder ligan med störst andel el- och hybridbilar i EU och andelen ökar stadigt bland nyregistreringarna, rapporterar TT/GP. Men siffran är fortfarande låg – under 2017 uppgick andelen el- och hybridbilar till 2,4 procent av den svenska fordonsflottan. Det är något bättre än Polen som har en andel på 1,9 procent och Storbritannien på 1,5 procent. För hela EU var siffran 0,8 procent, vilket motsvarar två miljoner bilar – en sjufaldig ökning av antalet jämfört med 2013.