Annons

Sverige fjärde polisglesast i EU

4 januari 2019

Sverige hade under 2016 fjärde minst antal poliser i förhållande till befolkningsmängden av de 28 EU-länderna, visar en sammanställning från Eurostat. Mest poliser per invånare hade Cypern medan Ungern hade den klart minsta andelen.