Sverige: Håll fanan högt om rättsstatskrav

2 december 2020

EU-bjässen Tyskland hoppas fortfarande kunna övertyga Ungern och Polen om en lösning kring nästa flerårsbudget och coronafond som de två länderna blockerar. Håll fanan högt, är budskapet från Sverige, skriver TT/HD.

– Det är oerhört viktigt att vi håller den fanan högt. Nu gäller det att vara tydlig gentemot Ungern och Polen om vad som gäller. Man blir lite fundersam över varför två av EU:s medlemsländer är så tveksamma till det som man själv tycker är helt okontroversiella principer, säger Magdalena Andersson (S).