Sverige har flest offentliganställda

26 oktober 2017

Sverige är det EU-land som har flest anställda i den offentliga sektorn i förhållande till den totala arbetskraften. Enligt siffror från Eurostat jobbade drygt 34 procent av den svenska arbetskraften inom offentlig förvaltning 2016. EU-snittet låg på knappt 24 procent. Lägst andel inom offentlig sektor hade Rumänien, närmare 14 procent.