Sverige har näst störst andel kulturarbetare i EU

19 februari 2019

Efter Estland hade Sverige under 2017 den största andelen anställda inom kultursektorn: 4,8 procent jämfört med EU-snittet på 3,8 procent, visar en sammanställning från Eurostat.