Sverige har sämre badvatten än andra

3 augusti 2021

Sverige tillhör den grupp EU-länder som har sämre vattenkvalitet på havsbad än andra. Det uppger Eurostat. Bara drygt 70 procent av de svenska kustbaden anges ha utmärkt badvattenkvalitet. Det kan jämföras med EU som helhet där motsvarande andel utmärkt vattenkvalitet ligger på närmare 90 procent. Bäst badvatten anges Litauen ha (100%) medan Östersjögrannen Polen har det i särklass sämsta badvattnet där knappt 30 procent anges som utmärkt badvattenkvalitet.  Miljöminister Per Bolund (MP) har avböjt en kommentar till Europaportalen.