Sverige höjer beredskap kring Östersjön efter rysk övning

26 augusti 2020

Det svenska försvaret har med kort varsel inlett en militär insats med förstärkning av marinen, flygvapnet och armén kring Östersjön och Gotland. En bidragande orsak är att Ryssland just inlett en övning med kort varsel i området, liksom oron kring Belarus, rapporterar Ekot.