Sverige i fördjupat försvarssamarbete

8 november 2017

I nästa veckan träffas EU-ländernas försvarsministrar i Bryssel för att underteckna en överenskommelse om ett fördjupat försvarssamarbete mellan medlemsländerna kallat Pesco. Svenska regeringen välkomnar förslaget och anser att två strategiska mål uppfylls: en förstärkning av EU:s säkerhets- och försvarspolitik och stärkt europeisk sammanhållning.