Sverige kritiskt mot nytt el-förslag: ”Logisk kullerbytta”

29 mars 2021

Stora delar av Sveriges elnät saknas i ett EU-förslag om normer för miljövänliga  och klimatsmarta investeringar. De regionala och lokala elnäten nämns inte i senaste förslaget till taxonomi, som ska lotsa till hållbara investeringar.

 – En logisk kullerbytta, säger energiminister Anders Ygeman, till Ekot.