Sverige lade näst mest på sjukvård i EU

4 december 2018

Efter Luxemburg lade Sverige under 2016 mest pengar på sjukvård per invånare, motsvarande 52 000 kronor, visar en sammanställning från Eurostat. Sett i förhållande till EU-ländernas BNP lade Sverige tredje mest efter Frankrike och Tyskland.