Annons

Sverige öppnar för enklare EU-regler

17 februari 2020
Uppdaterad: 17 februari 2020

På tisdagen ska EU-ländernas finansministrar ta en första diskussion kring huruvida EU:s ekonomiska regler behöver förenklas. Enligt kommissionen är vissa regler, som tillkom under finanskrisen, för komplexa och svåra att förklara.

– Tillväxt- och stabilitetspakten har blivit väldigt krånglig. Det är också så att regelefterlevnaden inte är hundraprocentig och transparensen inte alltid den bästa. Därför är det viktigt att få till ett bra ramverk, sade finansminister Magdalena Andersson (S) till Europaportalen inför tisdagens finansministermöte i Bryssel.