Annons

Sverige sämst i Norden på arbetsmiljö­krav – följer inte ILO eller EU

27 januari 2021

Sverige har minst antal arbetsmiljöinspektörer i Norden mindre än hälften av Finland, Norge och Danmark räknat på antalet anställda, rapporterar Arbetet. Inte på många år har Sverige levt upp till internationella krav kring arbetsmiljö. Enligt FN:s arbetsmarknadsorgan ILO bör det finnas en inspektör per 10 000 arbetstagare, Sverige har en halv inspektörstjänst per 10 000 arbetstagare. Även EU har ILO:s mål för andelen inspektörer.