Sverige sämst på materiellt välstånd i Norden

19 juni 2018

Sverige har den sjätte högsta BNP per capita i EU men när det gäller faktisk individuell konsumtion som är ett mått på hushållens materiella välstånd hamnar Sverige på tionde plats efter samtliga nordiska länder enligt nya siffror från Eurostat.

Sverige ligger där nio procent över EU-snittet. Högst materiellt välstånd har hushållen i Luxemburg och Tyskland medan Kroatien och Bulgarien ligger i botten av den materiella välståndslistan.