Sverige ska leda europeiskt samarbete mot antibiotikaresistens

16 november 2017

Den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC ger Sveriges folkhälsomyndighet i uppdrag att leda ett projekt som ska kartlägga antibiotikaresistenta bakterier i Europa, rapporterar Ekot.