Sverige skickar brandflyg till Grekland

6 augusti 2021

Grekland har begärt internationell hjälp via EU:s civilskyddssamarbete, rescEU, för att bekämpa de stora skogsbränderna som härjar i landet. I onsdags lämnade två skopande flygplan Sverige för att bistå landet. Det blir första gången som Sverige lånar ut brandflyg sedan man gick med i rescEU 2019. Kostnaden för att använda planen finansieras till 75 procent av EU och till 25 procent av Grekland.