Sverige spenderar mindre på hälsa

25 augusti 2017

Jämfört med EU:s fattigare länder som Rumänien och Grekland är den skattefinansierade hälsovården i Sverige betydligt mer påkostad räknat som andel av bruttonationalprodukten, BNP. Men jämfört med andra rika EU-länder spenderar Sverige i underkant. Svenskarna kommer in på elfte plats, under EU-genomsnittet, över de länder med störst hälsobudget jämfört med BNP. Räknat på hur mycket de offentliga hälsoutgifterna är i kronor och ören per invånare hamnar dock Sverige på en fjärde plats. Det rapporterar Eurostat.