Annons

Sverige uppmanas fullfölja EU-regler om miljöansvar

19 juli 2018

EU-kommissionen manade på torsdagen Sverige att till fullo införa EU-direktivet om miljöansvar i nationell lagstiftning. Direktivet syftar bland annat till att förebygga och avhjälpa miljöskador. Sverige har två månader på sig att svara på kommissionens uppmaning.