Sverige uppmanas skynda på med hypoteksregler

17 november 2016

EU-kommissionen skickar i dag torsdag ett så kallat motiverat yttrande till Sverige för att påminna om att införa EU-regler om hypotekslån. Tidsfristen för att göra det löpte ut 21 mars i år. Sverige och åtta andra EU-länder får två månader på sig att vidta åtgärder annars kan kommissionen hänskjuta ärendet till EU-domstolen.