Annons

Sverige vägrar EU förhandlingsmandat

14 februari 2018

Sverige vill inte ge EU-kommissionen mandat att förhandla fram ett nytt fiskeavtal med Marocko. Orsaken är att regeringen inte anser att det ”västsahariska folkets intresse och vilja” tillgodoses eftersom även fisket tillhörandet det av Marocko ockuperade Västsahara ingår i förhandlingarna utan förbehåll. Det nuvarande fiskeavtalet löper ut i sommar.

– Sverige anser att det föreslagna mandatet inte uppfyller de krav som folkrätten ställer, säger Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) i ett uttalande till Europaportalen på onsdagen.

I december 2016 slog EU-domstolen fast att Västsahara inte tillhör Marocko och att EU:s handelsavtal inte kan omfatta det av Marocko ockuperade landet om inte företrädare för Västsahara inkluderas i förhandlingarna.