Annons

Sverige vann mot EU-kommissionen om farliga ämnen

16 december 2015
Uppdaterad: 6 februari 2017
EU-domstolen gav på onsdagen Sverige rätt i ett mål mot EU-kommissionen om kriterier för hormonstörande ämnen. Enligt domstolen har kommissionen underlåtit att ”uppfylla sina skyldigheter […] genom att inte […] närmare ange vetenskapliga kriterier för att fastställa hormonstörande egenskaper.”.Läs mer