Sverige vill ha klimatanpassat statsstöd i EU

1 juni 2021

Sex EU-länder har skickat ett yttrande till EU-kommissionen med krav på att kunna ge nya mer klimatanpassade typer av statsstöd och att avskaffa stöd som är klimatskadliga.

– Ett klimatanpassat statsstödsregelverk är nödvändigt för att den gröna omställningen verkligen ska få genomslag i hela Europa. Jag är glad över att flera medlemsländer ansluter till Sveriges initiativ att allt statsstöd får en klimatdimension, sade näringsminister Ibrahim Baylan (S) i ett uttalande.