Annons

Sveriges arbete mot kvinnomisshandel kartläggs

26 mars 2018

Var tredje kvinna i världen har utsatts för fysiskt eller sexuellt våld enligt globala studier. Just nu kartläggs en rad europeiska länders arbete, däribland Sveriges, för att stoppa misshandel av kvinnor, uppger Ekot. Stalkning, sexuella övergrepp, psykisk och fysisk misshandel, tvångsgiftemål och sterilisering, är bara några av de övergrepp som måste kriminaliseras enligt Istanbulkonventionen som är Europarådets internationella överenskommelse om arbete mot kvinnomisshandel.