Annons

Sveriges ekonomi går bra - enligt svenskarna

15 juni 2018

86 procent av svenskar anser att landets ekonomi går bra visar den senaste Eurobarometern.

I bara fyra andra EU-länder anser en större andel av befolkningen att landets ekonomi går bra . och i EU som helhet anser i genomsnitt knappt hälften av de tillfrågade att deras länders ekonomier går bra. Klart negativast syn har grekerna där 98 procent anser den gå dåligt.