Sveriges investeringslust i EU-toppen

21 maj 2018

Investeringarna i Sverige är de högsta sedan 1990. De har ökat till strax under 25 procent av BNP, vilket är näst högst i EU, efter Tjeckien, skriver TT/GP med hänvisning till Dagens Industri. Byggsektorn driver på ökningen. I industrin ser man dock en fallande trend.