Annons

Sveriges materialkonsumtion nästan dubbla EU-snittet

3 mars 2016
Uppdaterad: 6 februari 2017

Materialkonsumtionen i Sverige uppgick år 2014 till 23 ton per person. Det är 10 ton mer per år än EU-genomsnittet och motsvarar en konsumtion på 63 kilo per person och dygn. Sverige har hög konsumtion av biomassa, metaller samt sand och grus, men relativt sett låg konsumtion av fossila bränslen.

Läs mer

HETASTE ARTIKLAR

Annons


DEBATT I ANDRA MEDIER