Sveriges utrikeshandel ökar starkt

18 september 2017

Sveriges varuexport ökade under första halvåret i år med 10 procent jämfört med samma period i fjol, enligt Kommerskollegium. Tjänsteexporten ökade under samma tid med 3,9 procent. Tjänsteimporten ökade samtidigt med 9,3 procent och varuimporten med 10 procent.