Symbolisk nedgång i Italiens mörka virustal

21 april 2020

Italien har för första gången sedan i februari kunnat redovisa en minskning i antalet människor i landet som är smittade av coronaviruset, skriver TT/SvD. Enligt landets civilförsvarsmyndighet var på måndagen de personer som antingen vårdades på sjukhus eller återhämtade sig efter att ha varit sjuka 108 237 till antalet. Det är en minskning med 20 i förhållande till dagen innan.