Tapp för tyska nationalister

6 oktober 2016
Tre opinionsundersökningar visar att det tyska nationalistiska AfD tappar något i opinionen och får mellan 12 och 15 procent. Det framgår inte om minskningen är statistiskt säkerställd. ■