Teknikföretagen kampanjar om EU

4 oktober 2021

Inför riksdagsvalet 2022 drar arbetsgivar- och branschorganisationen Teknikföretagen igång en kampanj som bland annat ska handla “om EU och de fördelar som ett välfungerande Europasamarbete kan ge, i termer av konkurrenskraft och tillgång till marknader”.