Telegraph: Europaparlamentet lägger sig inte platt för Storbritannien

4 februari 2016
Enligt dokument som den brittiska tidningen The Telegraph sett är Europaparlamentet och dess talman Martin Schulz inte beredda att på förhand godkänna den så kallade nödbromsen för att Storbritannien ska vara kvar i EU. Det är inte ”juridiskt möjligt” att "föregripa resultatet av en lagstiftningsprocess”, heter det enligt tidningen. Läs mer