Terrorpropaganda kan ge dryga böter

18 april 2019

Internetföretag kan få böta upp till fyra procent av sin omsättning om man inte inom en timme tar bort rapporterad terrorpropaganda. Men något ”terrorfilter” krävs inte. Med 308 röster mot 204 godkände Europaparlamentet på onsdagen ny antiterroristlagstiftning som ska förhindra radikalisering och rekrytering. Det parlament som väljs i slutet av maj får nu i uppdrag att förhandla fram den slutliga utformningen av lagen tillsammans med ministerrådet.