Tio svenska transportprojekt föreslås få EU-pengar

7 juli 2017

EU-kommissionen föreslår att Sverige får stöd för tio av de fjorton projekt inom EU:s fond för ett sammanlänkat Europa som regeringen ansökt bidrag för. EU-stödet, om det beviljas, uppgår till motsvarande 493 miljoner kronor och ska bland annat gå till intelligenta transportsystem och sjömotorvägar.