Transport: Gör om den svenska modellen

24 februari 2017
Uppdaterad: 24 februari 2017

Transportarbetarförbundets ordförande Lars Lindgren kräver i en debattartikel i DN att den frivilliga svenska kollektivavtalsmodellen ändras så att låglönebranscher som taxi och städning får lagstadgade löner efter norsk och finsk modell.  Annars riskerar Sverige att få ett ”växande låglöneproletariat utan stöd var sig i lag eller kollektivavtal” skriver Lindgren och pekar ut bland annat EU och dess regelverk som en av flera orsaker till dagens låglöneproblem.