Tre nya EU-förslag för flyktingkrisen

13 januari 2016

Under 2016 ska EU-kommissionen lägga fram tre nya förslag för att hantera den pågående flyktingkrisen: en uppdatering av Dublinförordningen om var flyktingar söker asyl, åtgärder för att underlätta laglig invandring och ett paket för att förhindra flyktingsmuggling. ■