Annons

Tre EU-länder till domstol för bristande penningtvättslagar

2 juli 2020
Uppdaterad: 2 juli 2020

EU-kommissionen väcker i dag torsdag talan mot Österrike, Belgien och Nederländerna vid EU-domstolen med en begäran om ekonomiska sanktioner, eftersom länderna inte har genomfört EU:s fjärde penningtvättsdirektiv fullt ut i sin nationella lagstiftning. Länderna har inte införlivat vissa bestämmelser som rör spel- och vadslagning (Österrike), system för utbyte av dokument och information mellan finansunderrättelseenheterna (Belgien) och de uppgifter som ska förmedlas om det verkliga ägandet av företag och andra juridiska personer (Nederländerna).