Tuffare tag mot penningtvätt i EU

19 april 2018

Nya EU-regler ska motarbeta penningtvätt efter beslut i Europaparlamentet på torsdagen. Det ska bli enklare att identifiera de verkliga ägarna i företag som verkar i EU. Kontrollen av virtuella valutor som bitcoin ska öka för att hindra att valutorna används för att tvätta pengar eller finansiera terrorism.

Reglerna ger även ökat skydd för visselblåsare som avslöjar penningtvätt. EU-länderna har 18 månader på sig att införa direktivet som nationell lag.


Annons


DEBATT I ANDRA MEDIER