Turkar fortsatt EU-positiva

9 januari 2020

En opinionsundersökning visar att 54 procent av turkarna är för ett EU-medlemskap medan 35 procent är emot, skriver EUobserver. Turkiet är formellt sett ett kandidatland men medlemskapsförhandlingarna ligger sedan många år på is och inget talar i dagsläget för att de skulle återupptas inom överskådlig tid.