Turkietdeportationer kan ha varit olagliga

5 april 2016

På måndagen skickades 202 migranter tillbaka från Grekland till Turkiet. Enligt FN:s flyktingorgan UNHCR kan dock 13 av dessa ha skickats tillbaka utan att de fått möjligheten att söka asyl. Detta skulle i sådana fall strida mot internationell rätt.

Läs mer