Turkiets undantagstillstånd kritiseras av FN

21 mars 2018

FN uppmanar Turkiet att avsluta det undantagstillstånd som pågått sedan juli 2016. I en rapport skriver organisation om omfattande kränkningar av mänskliga rättigheter, bland dem gripanden av runt 160.000 personer och avskedande av nästan lika många tjänstemän, ofta helt godtyckligt.