Tusentals fast i sega asylprocesser inom EU

11 november 2015

EU:s asylmyndighet kritiserar EU:s medlemsländer för att väntetiderna för besked om asyl växer kraftigt. Nu väntar 778000 människor på besked om de uppfyller kraven för att få asyl, var tredje har väntat mer än ett halvår på besked.

Läs mer

HETASTE ARTIKLAR

Annons


DEBATT I ANDRA MEDIER