Tusk lägger fram utkast till brittisk EU-deal

2 februari 2016
I dag vid lunch lägger Europeiska rådets ordförande Donald Tusk fram sitt förslag på uppgörelse mellan Storbritannien och övriga EU-länder om det brittiska medlemskapet. Det finns enligt Tusk dock olösta frågor kvar som stats- och regeringscheferna nu måste försöka bena ut.Läs mer