Två namninsamlingar om brexit startar

22 mars 2017

EU-kommissionen registrerade på onsdagen två så kallade medborgarinitiativ som går ut på att skydda EU-medborgares rättigheter när ett land, läs Storbritannien, lämnar EU. Samtidigt avvisades ett tredje där initiativtagarna vill att Storbritanniens EU-utträde ska stoppas. De två godkända initiativen har från och med 27 mars ett år på sig att samla in de en miljon namnunderskrifter som krävs för att kommissionen ska överväga lagstiftning eller andra åtgärder på området.