Två svenskar tar plats i terrorismutskott

13 september 2017

EU-parlamentet godkände på tisdagen att ett nytt tillfälligt utskott sätts samman med syfte att utvärdera omfattningen av terrorhot i Europa och uppmärksamma eventuella brister och svagheter i det pågående arbetet med att bekämpa terrorism. Två svenska ledamöter ingår: Anna Maria Corazza Bildt (M) och Kristina Winberg (SD).