Tvingar fram negativ bild av flyktingar

1 juni 2016
Tv-stationen Prima tv är Tjeckiens tredje största och ägs till hälften av det svenska mediebolaget MTG. På ett möte ska kanalens journalister och redaktörer ha beordrats att framställa flyktingar och islam som ett hot i kommande nyhetsbevakning.Läs mer