Tydlig ökning för svensk handel

27 februari 2018

Sveriges varuexport ökade under 2017 med tio procent jämfört med året innan, enligt SCB. Den största ökningen skedde i exporten till Kina följt av Tyskland. De enskilt största svenska exportvarorna är maskiner och fordon. Varuimporten ökade under samma period med nio procent.