Tysk minister smyglanserar EU-prioriteringar

11 mars 2020
Uppdaterad: 11 mars 2020

I juli tar Tyskland över det roterande ordförandeskapet i EU:s ministerråd som samlar medlemsländernas regeringar. Landets EU-minister Michael Roth meddelade redan på tisdagen landets prioriterade områden för ordförandeskapet: social sammanhållning, migration, klimatskydd och rättsstatlighet.

Det roterande ordförandeskapet är i mångt och mycket en administrativ uppgift som varje EU-land delar på men det ger dem även möjligheten att belysa och driva frågor som är viktiga för dem.


HETASTE ARTIKLAR

Annons


DEBATT I ANDRA MEDIER