Annons

Tyskland avvisar EU-klagan om domstol

11 augusti 2021
Uppdaterad: 11 augusti 2021

Den tyska regeringen avvisar EU-kommissionens klagan på landet efter att Tysklands konstitutionsdomstol, trots EU-domstolens klartecken, överraskande beslutat att avkräva Europeiska Centralbanken ytterligare försäkringar att bankens stödköp av krisande euroländers statsobligationer var förenlig med  EU-rätt.  I juni när kommissionen inledde en formell process mot landet sade man att den tyska författningsdomstolens dom utgör ett allvarligt prejudikat som kan påverka den framtida rättstillämpningen i EU.  I ett brev till kommissionen, på tisdagen, redogjorde regeringen för sina argument och sade att kommissionens klagan var ogrundad och att landets domstolar agerar i enlighet med EU-lagstiftningen. Dessutom föreslog regeringen en dialog mellan EU-domstolen och EU-ländernas konstitutionella domstolar för att främja större förståelse, rapporterar Reuters.